تعبیر خواب صابون و دیدن آن در خواب چیست؟

به گزارش دوست داشتنی ها، با تعبیر خواب صابون، تعبیر خواب خوردن صابون، تعبیر خواب کف صابون و تعبیر خواب خریدن صابون همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی خبرنگاران باشید.

تعبیر خواب صابون و دیدن آن در خواب چیست؟

سرویس سرگرمی - صابون از جمله وسایل پاک کننده است که در بیداری با آن جامه و پوشاک خود را شستشو می دهیم. دیدن صابون در خواب نیز می تواند پیامد و ناشی از پاک شدن گناهان و یا برطرف بدهکاری بدهکاران باشد. با تعبیر خواب صابون و دیدن آن در خواب همراه ما باشید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب صابون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

صابون در خواب نشانه تحصیل برائت (برطرف شدن مسائل) است.

  • اگر محکومی، متهمی، یا محبوسی در رویای خویش ببیند که با صابون لباس یا سر و تن خویش را می شوید برائت حاصل می کند.
  • اگر متهم است برطرف اتهام می گردد.
  • اگر محکوم است حکم لغو می گردد و اگر محبوس است از زندان خلاص می گردد.
  • چنانچه وامداری این خواب را ببیند ادای دین می کند و دیون خویش را می پردازد و آسوده می گردد.
  • اگر بیماری ببیند که سر و تن یا لباس خویش را با صابون می شوید از بیماری شفا می یابد و سلامتش اعاده می گردد.
  • چنانچه انسان ناصالحی در خواب ببیند که دست و روی خویش را با صابون می شوید به راه صلاح باز می گردد و از ادامه کارهای زشت باز می ایستد.

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که جامه کسی را به صابون بشست، دلیل است که کسی را از کار بد بازگرداند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب بیند که صابون بسیار داشت و جامه از آن بشست، دلیل که از مراد بازماند.

جابر مغربی گوید: خریدن صابون در خواب بهتر باشد از فروختن.

آنلی بیتون می گوید: دیدن صابون در خواب، نشانه توفیق در کارهاو پرداختن به تفریح و سرگرمی با جمع دوستان است.

لیلا برایت: اگر در خواب دست هاى خود را با صابون بشویید، به این معنا است که در دام افراد حیله گر، گرفتار می شوید.

تعبیر خواب صابون خوردن

ابن سیرین: اگر بیند که صابون خورد، دلیل است که چیزی حرام خورد.

مطیعی تهرانی: خوردن صابون رباخواری و خوردن مال حرام است و شیاف صابون اقدام به فساد است.

تعبیر خواب شستن لباس با صابون

مطیعی تهرانی: اگر ببینیم که دیگری، ما یا جامه و لباس ما را با صابون می شوید او ما را از سختی و تنگی می رهاند و موجب برائت یا تطهیرمان می گردد البته با توجه به شرایط و موقعیتی که دارا هستیم. روی هم رفته دیدن صابون در خواب بد نیست.

تعبیر خواب کف صابون

آنلی بیتون: اگر دختری خواب ببیند کف صابون درست می کند، نشانه آن است که در حرفه ای مهارت ویژه ای به دست خواهد آورد.

منبع: setare.com
انتشار: 3 آذر 1399 بروزرسانی: 3 آذر 1399 گردآورنده: bestlike.ir شناسه مطلب: 512

به "تعبیر خواب صابون و دیدن آن در خواب چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب صابون و دیدن آن در خواب چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید