استارتاپ

اتوپیا در گرو اینترنت اشیاء

یک شهر هوشمند را می توان به عنوان شهری خلاق تعریف کرد که به دنبال افزایش کیفیت زندگی ساکنان آن با داخلی سازی فناوری هوشمند است. شهر هوشمند به دنبال بهبود کارایی عملیاتی و کیفیت خدمات شهری جهت کاهش ضایعات به وسیله استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات...

31 فروردین 1399

استارت آپ حوزه زعفران برگزار می گردد

به گزارش خبرنگاران، پژوهشکده ملی زعفران، اولین استارت آپ حوزه زعفران را برگزار می نماید. در این رویداد استارت آپی، ایده های مرتبط با صنعت زعفران، ایده های خلاقانه و نوآورانه دارای ظرفیت تجاری سازی قابل قبول هستند.

29 اسفند 1398